Архив 2020
  Регламент
  Заявка за участие
  Вход за регистрирани
  История

МЕЖДУНАРОДЕН ХОРОВ ФЕСТИВАЛ “ПЕТКО СТАЙНОВ” СОФИЯ

РЕГЛАМЕНТ

 

 

ЦЕЛИ

 • Осъществяване на културен обмен, създаване на условия за установяване на творчески контакти и сътрудничество между хорове от различни страни , приобщаване на публиката към културните ценности на хоровото изкуството;
 • Популяризиране на творчеството на големия български композитор Петко Стайнов и други български композитори  със значим принос за развитието на българската музикална култура;
 • Обогатяване и разнообразяване репертоара на хоровете чрез  обмен на познания и опит в областта на различни национални хорови традиции.

 

РЕГЛАМЕНТ

 1. Международният хоров фестивал „Петко Стайнов“  се провежда на всеки две години. В него могат да участват до 8 хора (с предимство при кандидатстването за участие се ползват детски и младежки хорове). Участващите хорове се определят след селекция от Организационния комитет на фестивала, за чието решение кандидатите биват уведомявани  своевременно.
 2. Фестивалът няма конкурсен характер и няма ограничение за броя на участниците в хора.
 3. Всеки хор представя програма до 20 мин., представяща националната култура на съответния хор.
 4. Допуска се съпровод на пиано ( осигурено от организаторите) или други инструменти, които трябва да бъдат  осигурени  от участниците.
 5. В програмата на Фестивала са включени творчески ателиета,  в рамките на които ще се изучават  хорови  творби от Петко Стайнов. Тези творби ще бъдат изпълнявани в края на всеки фестивален концерт  от съответните участващи хорове.


ОБЩИ УСЛОВИЯ И ФИНАНСИРАНЕ

 1. Разходите за материално-техническо, сценично обезпечаване  и реклама на фестивала се поемат от организаторите. Няма такси за участие във фестивала.
 2. Всеки хор ще получи диплом за участие и подаръци.
 3. Всички разходи  по транспорт, настаняване, храна и застраховки са за сметка на участниците.
 4. На желаещите хорове се предоставя възможност за  посещение на музейни обекти при преференциални условия, както и съпровождащо  лице.
 5. Ръководителите на групите носят отговорност за членовете на своите колективи.
 6. Участниците отговарят за своите костюми, реквизит и лични вещи.
 7. Организаторите си запазват правото за всякакъв вид документиране, излъчване и тиражиране на Фестивала, както и правото на промени в статута.
   

Заявки за участие се приемат единствено чрез регистрация в този уеб сайт.

© 2024 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP