София, 2018
30.06.2018 - 01.07.2018 АУЛАТА НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Диригенти

Ванилия Кисьова

Антонис Верверис

Сашо Татарчевски

Милена Добрева

Димитър Стоянов

Елеонора Калециду

Христо Атанасов

© 2019 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP